Tin tức - Sự kiện
Toltal visited
309410
Online in date
25
15/05/2021

INFORMATION


Tuần lễ Kết nối công nghệ và ĐMST năm 2020

Sáng ngày 31/10/2020, Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020 đã chính thức khai mạc.
Đây là chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối, chuyển giao công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội.

Thien Dieu Company 

Office:            92 Yen Lang - Dong Da - Hanoi - Vietnam

Tel.:                +84 24 3562 1134 

E-mail:            thiendieu36@gmail.com

Website:         www.thiendieu.vn