Giống hoa Layon Advance

Giống hoa Layon Advance

  • Liên hệ

Giống hoa: Advance 

Màu: Đỏ

Layon đỏ có chiều cao 140-150cm và thời gian trồng trên 110 ngày.

Phù hợp cho trồng ngoài trời, có thể trồng ngoài trời phục vụ việc sản xuất hoa vào mùa xuân và mùa thu.

Sản phẩm cùng loại