Giống hoa Lily Robina

Giống hoa Lily Robina

  • Liên hệ

Giống: Lily Robina

Màu: Hồng

Loại: OT ( Thơm)

Kích cỡ

Chiều cao cây

Thời gian sinh trưởng 

Số tai theo cỡ

16/18

110 cm

101 days

1-3

18/20

145 cm

105 days

3-5

20/22

145 cm

105 days

4-6

Sản phẩm cùng loại