Giống hoa Lily Rozalyn

Giống hoa Lily Rozalyn

  • Liên hệ

Giống: Lily Rozalyn

Màu: Pink

Loại: PAS ( Không thơm)

Kích cỡ

Chiều cao cây

    Thời gian sinh trưởng Số tai theo cỡ
   

 

 

 

 
10/12 35cm

 

 

54 days

4-6

12/145-7

40 cm

   

53 days

5-7

 

Sản phẩm cùng loại