Giống hoa Lily Yelloween

Giống hoa Lily Yelloween

  • Liên hệ

Giống hoa: Lily Yelloween

Màu: Vàng 

Loại: OT ( Thơm)

Kích cỡ

Chiều cao cây

Thời gian sinh trưởng Số tai theo cỡ

14/16

130 cm

103 days

3-5

16/18

130 cm

103 days

4-6

18/20

155 cm

105 days

5-7

Sản phẩm cùng loại