Hội nghị Thượng Đỉnh Kinh Doanh Việt Nam 2020

Hội nghị Thượng Đỉnh Kinh Doanh Việt Nam 2020

Ngày đăng:

    Hội nghị Thượng Đỉnh Kinh Doanh Việt Nam 2020

    Việt Nam số hóa: Chủ động thích ứng để phát triển bền vững

    Thứ Năm, ngày 12/11/2020

    Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội

    Phiên thảo luận 3: Hợp tác phát triển nông nghiệpcông nghệ cao góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu