Hội nghị toàn quốc về chế biến, phát triên thị trường nông sản

Hội nghị toàn quốc về chế biến, phát triên thị trường nông sản

Ngày đăng:

    Sáng ngày 28/4/2021, Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành ủy Cần Thơ tổ chức “Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021”.

    Đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên tập trung chuyên sâu vàomột trong những động lực và then chốt của tái cơ cấu nông nghiệp nhằm phát triển thị trường nông sản.