Hội thảo “Kết nối chuyển giao công nghệ cho ngành sản xuất hoa của Việt Nam”

Hội thảo “Kết nối chuyển giao công nghệ cho ngành sản xuất hoa của Việt Nam”

Ngày đăng:

    Sáng 30/10, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam diễn ra Hội thảo “Kết nối chuyển giao công nghệ cho ngành sản xuất hoa của Việt Nam”. 

    Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện nhân Tuần lễ Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2020 (từ 30/10- 2/11) do Bộ Khoa học tổ chức tại Hà Nội.