Khánh thành nhà lưới Nam Cầu Kiền

Khánh thành nhà lưới Nam Cầu Kiền

Ngày đăng:

    Thứ 6 ngày 22/01/2021, KCN Nam Cầu Kiền đã tổ chức chương trình “Lễ khánh thành mô hình nhà lưới ứng dụng công nghệ nông nghiệp Hà Lan tại KCN Nam Cầu Kiền”.