NVHBP THAM DỰ LỄ CÔNG BỐ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2023

NVHBP THAM DỰ LỄ CÔNG BỐ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2023

Ngày đăng:

  Ngày 14 Tháng Ba, 2023, tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam (NVBHP) đã tham dự Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2023 do Người tiêu dùng bình chọn.

  Trong khuôn khổ Lễ Công bố đã diễn ra Ngày hội HVNCLC với phần trưng bày – giới thiệu sản phẩm HVNCLC, sản phẩm xanh vì sự phát triển bền vững.

  Và Hội thảo “HVNCLC và cơ hội vươn lên trong nền kinh tế xanh”.

  Lễ công bố HVNCLC 2023 có chủ đề: “27 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao – hành trình đến nền kinh tế xanh”.

  Đây là sự kiện đặc biệt trong năm của cộng đồng doanh nghiệp HVNCLC.

  Lễ công bố năm nay là nơi vinh doanh 519 doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng bình chọn, với sự tham dự, gặp gỡ của các tổ chức xúc tiến thương mại, nhà mua hàng trong nước và quốc tế. Nơi chia sẻ của các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo trung ương, TP.HCM và các địa phương, xoay quanh câu chuyện: HVNCLC – Lực lượng nòng cốt của kinh tế xanh và phát triển bền vững.

  Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam vui mừng được trở thành đối tác đồng hành cùng Hội Hàng Việt Nam Chất Lượng cao trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

  https://hvnclc.vn/bo-truong-le-minh-hoan-dung-chi-ban-chiec-but-bi-hay-goi-banh-phong-tom-hay-ban-hang-viet-nam/

  https://hvnclc.vn/truc-tiep-le-cong-bo-hvnclc-2023/