Hoa Lily Beau Soleil

Hoa Lily Beau Soleil

  • Liên hệ

Giống hoa Lily Beau Soleil

Màu: vàng

Loại: LA (không thơm)

Cỡ Chiều cao cây Thời gian sinh trưởng Số tai/cỡ
12/14 130 cm 76 days 4 - 6
14/16 130 cm 76 days 5 - 7

 

 

Sản phẩm cùng loại